Folkmun gör ljud till Ola Juléns diktsamling “Orissa”!

artworks-000057416169-q9xcu1-t500x500

Folkmun (som är Joakim Granlund) har skapat en ljudbild för stycken ur poeten Ola Juléns diktsamling “Orissa“. Denna diktsamling släpptes 1999, och titeln är egentligen tagen från en stad i Indien. Men enligt Ola Julén själv, som nu tyvärr är framliden, så innebar det följande (enl. intervju på Promenaden):

»For mig handler det om at give associationer til noget afsides. ’Jeg skriver til dig fra et afsides land,’ står der i et digt af Ekelöf. Og det var den følelse, jeg ville ramme. Navnet Orissa er temmelig ukendt, det virker fjernt på læseren. Konkret er det en delstat en i Indien.«

Översatt till svenska av just det stycket ur intervjun, kan utläsas så här:

»För mig handlar det om att ge associationer till något avlägset. Jag skriver till dig från ett avlägset land, sår det i en dikt av Ekelöf. Och det var den känslan, jag ville gestalta. Namnet Orissa är rätt så okänt, så det verkar fjärran för läsaren. Rent konkret så är det en delstat i Indien

På ett ungefär kan det översättas på detta vis. Nåväl, jag tycker ni bör lyssna till den atmosfär som stegrar och omvälver denna poetiska uppläsning. Avnjut medelst rött vin eller vitt, eller vad ni än behagar. Denna låt är dedikerad till Ola Julén (1970-2013).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s