Intervju med Revolving Records!

Revolving Logo

Revolving Records startades först upp år 2002, av Christine Owman, främst för att ge ut sina egna alster. Genom åren har skivbolaget grott och inkluderat fler artister, så som If They Ask Tell Them We’re Dead, Kama Sutra och Affictionados. Med tanke på hur länge skivbolaget har varit aktivt, så bevisar det ett eller annat angående fristående verksamheter i Sverige idag. Fokuset har aldrig legat på att konkurrera med de större bolagen, det har snarare legat på själva kärnan av musikkulturen. Hon aspirerar till att bli en slags innovatör, snarare än en kugg i ett hjul som drivs på av musikindustrin. Dessutom så tycker hon även att det är misstagen, snedstegen och bristerna som gör musiken, då detta kan addera en slags personlighet och djup i musiken. Invisible Guy intervjuade henne via mail och ställde bland annat frågor om starten av bolaget, vilken roll Revolving Records har tänkt sig att spela, inspirationskällor och mycket mer!

Hur kommer det sig att du valde att starta upp Revolving Records år 2002?

Christine Owman: – Jag skulle precis släppa min första EP och var nyfiken på hur det var att arbeta med musik på alla plan. Jag ville lära mig och jag gillar att gå utanför min egen comfort zone. Det var inte många som hade egna bolag på den tiden, så det kändes kul att göra något eget. Den enda jag kände till med eget bolag vid den tiden var Ani diFranco och Björk. Och det kändes inte omöjligt att genomföra eftersom jag dessutom hade en nära relation till etablerade Bad Taste Records som agerade mentorer under den första tiden.

Vilka andra människor är involverade i bolaget och hur kom de till att spela en större roll hos Revolving Records?

Christine Owman: – I nuläget är det bara jag själv, men genom åren har en hel del människor varit involverade. Allt från praktikanter till familj och medmusiker. Jag involverar alltid de band/artister jag släpper både för att skapa en plattform för att sprida kunskap och också eftersom jag vet att ett stort eget engagemang är ett måste för att ta sig fram. Man kan inte bara luta sig tillbaka och lita på att någon annan gör allt jobb. Det gäller att vara aktivt, nyfiken och delaktig.

CDJacket-1FoldOuter

Fanns där någon inspirationskälla i grunden, när det kommer till skivbolag som du ser upp till?

Christine Owman: – Jag inspirerades av Ani Difranco, Björk och Bad Taste Records.

När allting väl var igång och funktionsdugligt, vad skulle du säga att prioriteten var när det kommer till musikaliska preferenser?

Christine Owman: – Musik med kreativ integritet, intressanta atmosfärer och ljudbilder och människor bakom med ett innovativt tänk.

Du har ju ungefär en liknande filosofi när det kommer till Christine Owman och just ditt bolag i sig, men varifrån har denna filosofi sin bakgrund?

Christine Owman: – Jag har alltid gillat att gå min egen väg. Inte för sakens skull, utan bara för att följa min övertygelse och inspiration. Det betyder att man ibland går medströms, ibland motströms och ibland tvärs över eller upp och ner. Jag drivs av kreativitet och utforskande. Att skapa för uttryckets och kreativitetens skull och på det sättet få en publik. Inte tvärtom.

Hur tycker du att ni står er gentemot de större bolagen rent jämförelsevis när det kommer till kreativitet och nyskapande?

Christine Owman: – Revolving Records är inte beroende av någon. Jag vet att där finns en publik till all sorts musik, frågan är bara hur man når ut till den. Ett större bolag har större omsättning och allt som oftast ett annat tänk som drivs av siffror och inte av hjärta till musik och kultur. Stora bolag vågar inte chansa, trots större ekonomisk frihet är de mer bundna till ett släppa musik som tilltalar en stor publik direkt. De vill ha snabba, kortsiktiga resultat. Jag och Revolving Records jobbar mycket mer långsiktigt. Därför skulle jag våga säga att mindre bolag överlag vågar nischa sig mer och vara både mer kreativa och innovativa.

CDJacket-1FoldOuter

Eftersom att musik enligt er oftast har sina brister och att filosofin tar sitt avstamp i att detta faktum skapar själva personligheten och djupet i musiken – men när blir det i så fall en brist mer opersonlig eller ytlig, tycker du?

Christine Owman: – Svårt att säga. Jag tycker knappast att en brist eller skörhet kan vara opersonlig så länge den är ärlig. Men så fort man försöker för hårt så kan det bli för präktigt eller påklistrat. Det måste finnas en balans i uttrycket.

Förutom just ditt soloprojekt så finns där ytterligare ett band vid namn Affictionados och med tanke på livslängden hos bolaget så undrar jag varför det inte kommit in fler band i bilden?

Christine Owman: – Där har funnits fler band i bilden men i takt med att min karriär utvecklats både inom skivbolaget och som artist och kompositör så har jag tvingats att välja mellan de två. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med tid. Så jag valde det kreativa framför det administrativa. Jag har dessutom tackat nej till att släppa flera band och artister som jag mer än gärna hade jobbat med. Men det har varit en prioriteringsfråga och där kom det jag drivs av i första hand – nämligen att skapa. Så just nu arbetar jag mycket som musikbolag och inte bara som skivbolag.

Hur har processen varit bakom skapandet, marknadsföringen och släppen, då bolaget inte är särskilt stort?

Christine Owman: – Det har varit ett hårt och tungt arbete som krävt mycket tid och energi. Jag har lärt mig otroligt mycket och bär med mig den kunskapen med stor glädje. Men jag har också insett att med de målen och det intresset jag har för mitt egna skapande så går det inte att få ihop ett skivbolag på det sättet som jag hade velat. Men än är det inte för sent. Allt har sin tid.

Mig veterligen så har bolaget inte nämnts särskilt ofta men var någonstans kan man hitta de människor som köper saker från ert bolag?

Christine Owman: – Man kan hitta dem över hela världen. Det har varit så under hela min karriär – att Sverige varit en ganska svårflörtat marknad. Jag har fått mycket stöd från min lokala omgivning men resten av landet har varit ganska tyst. Jag har satsat på resten av världen från dag ett. Just med tanke på att där finns betydligt fler människor och där finns en marknad för allt, så det har känts mest naturligt.

Christine Owman press, by Morgan Cugerone

Med tanke på att du verkar vara rätt så upptagen med ditt eget soloprojekt nuförtiden, hur tänker du dig att framtiden för Revolving Records kommer att se ut?

Christine Owman: – Som jag nämnde tidigare så jobbar jag med Revolving Records mer som ett musikbolag nu. Jag skulle gärna utveckla omfattningen av skivsläpp igen så småningom, men det kommer att dröja. Med vetskapen om hur stort arbete som ligger bakom att driva ett skivbolag och dessutom med tanke på dagens inställning till musik- och skivköp, så kommer man behöva hitta andra sätt att få ut och jobba med musik på. Det ska bli intressant att se hur marknaden utvecklas och Revolving Records kommer att finnas med på ett eller annat sätt. Men i vilken form kan jag inte svara på eftersom jag tror bolaget kommer att förändra form och utvecklas i takt med min egen och musikbranschens utveckling.

Ni hittar Revolving Records här borta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s