Intervju med Revolving Records!

Revolving Logo

Revolving Records startades först upp år 2002, av Christine Owman, främst för att ge ut sina egna alster. Genom åren har skivbolaget grott och inkluderat fler artister, så som If They Ask Tell Them We’re Dead, Kama Sutra och Affictionados. Med tanke på hur länge skivbolaget har varit aktivt, så bevisar det ett eller annat angående fristående verksamheter i Sverige idag. Fokuset har aldrig legat på att konkurrera med de större bolagen, det har snarare legat på själva kärnan av musikkulturen. Hon aspirerar till att bli en slags innovatör, snarare än en kugg i ett hjul som drivs på av musikindustrin. Dessutom så tycker hon även att det är misstagen, snedstegen och bristerna som gör musiken, då detta kan addera en slags personlighet och djup i musiken. Invisible Guy intervjuade henne via mail och ställde bland annat frågor om starten av bolaget, vilken roll Revolving Records har tänkt sig att spela, inspirationskällor och mycket mer!

Continue reading