Solblot – För Mig Finns Ingen Väg Från Hemmets Dörr (2012)

Omslaget?

Ett rätt så minimalistiskt omslag, med en slags “piltavla” som uppenbarar sig ovanför ditmålade, eller lite (på ett sätt) grova tecknade linjer som förmodligen representerar berg. Det kan ligga ett visst symboliskt värde i detta, kanske kan det handla om att man ska uppnå ett “mål” som ligger utanför mänsklighetens grepp. Något övernaturligt kanske, eller enbart en rätt så laddad symbol, föreställande någonting som mänskligheten bör hänge sig till. Eller den enskilde mannen eller kvinnans mål att nå över sin förmåga eller att kunna nå ett tillfredsställande slutmål. De gula och blå färgerna representerar själva temat av albumet rätt så bra, då det kretsar kring den svenske författaren och poeten Verner Von Heidenstams olika dikter. Gult och blått representerar Sverige. Förutom ovanstående observationer så tycker jag att omslaget ter sig väldigt starkt, särskilt den starka kontrasten mellan de två färgerna. Det för fram någonting som gör att ögonen kan vila länge på själva omslaget och det står ut på ett positivt vis. Vid första intrycket så är det inte precis någon CD-skiva man skulle stuva undan i första slaget, just med tanke på den kombinationen. Både av den råa minimalismen, “less-is-more” och de starka färgerna.

Förutom just CD-omslaget med CD-skivan i, som har en ficka, får man även med en 8-sidig liten pappersbaserad samling av låttexter och bilder som ligger i fickan. Med ett estetiskt tilltalande omslag, som blandar ihop en nästan orange-färgad och gul avbildning utav kvinnor som reser sina händer mot skyn. Förutom detta finns det även två sepia-färgade bilder i samlingen och en svart-vit bild av självaste Heidenstam i slutet av den. Mycket trevligt att bläddra igenom och något som adderar en annan intressant aspekt av själva CDn. Som kompletterar minimalismen på ett väldigt bra sätt. Dessutom är CD-skivan helt gul och flyter in i den starka mörkblåa färgen.

Dikterna som avspeglas i låtarna är i vissa fall förkortade versioner, men dessa dikter återfinns i följande verk av Heidenstam: “Dikter” (1895), “Ett Folk” (1899) samt “Nya Dikter” (1915).

Continue reading